Θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Standard

Θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Standard
Θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Standard. Οικονομική, Υγιεινή, Ισχυρή Θέρμανση.

Σύγχρονος Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης

Οι θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Standard, διαθέτουν σύγχρονο ηλεκτρονικό θερμοστάτη για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της λειτουργίας του Θερμοπομπού.
Έτσι υπάρχει ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας και της λειτουργίας του Θερμοπομπού.
Το αισθητήριο του θερμοστάτη βρίσκεται στο κατώτερο μέρος του θερμοπομπού, ελέγχοντας την θερμοκρασία του ψυχρότερου αέρα του χώρου.
Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και λειτουργεί σαν θερμοστάτης χώρου.